CHỐNG MỐC DẠNG MÀNG PHIM

Loại màng mỏng có độ dày 80μm (0,08mm).

Tuy nhiên, tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu về tính năng của khách, chúng tôi có thể đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng.

Màu sắc: chủ yếu là màu trắng, nhưng các màu khác có sẵn tùy thuộc vào số lượng lô.

Kích thước tiêu chuẩn: 5 × 10cm     10 × 10cm       20 × 25cm       50 × 100cm

CHỐNG MỐC LOẠI TẤM MỎNG

Loại dày 1mm hoặc hơn.

So với loại màng phim có cùng kích thước, hàm lượng hoạt chất chống mốc cao hơn và thời gian sử dụng dài hơn.

Màu sắc cơ bản là màu trắng, nhưng các màu khác có sẵn tùy thuộc vào số lượng lô.

Kích thước tiêu chuẩn: 5 × 10cm     10 × 10cm       20 × 10cm     25 × 10cm       50 × 10cm