Viên gói (Số lượng nhỏ)

Sản phẩm này rất dễ sử dụng, chỉ cần cho các viên chống mốc vào gói vải không dệt.

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, dung lượng và kích thước có thể thay đổi.

Có 3 loại gói vải không dệt để khách hàng lựa chọn. Các loại khác nếu khách hàng có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ.

Kích thước tiêu chuẩn: 6 x 8cm

Trọng lượng tịnh: 5g

 

Viên túi lưới (Số lượng lớn)


Loại 1kg với viên trong túi lưới. Nó có thể làm giảm sự phân hủy và mùi nước thải trong bể chứa.

Kích thước tiêu chuẩn: khoảng 22 × 34cm

Khối lượng tịnh: 1000g