Cái tên “bán dẫn” được biết đến rộng rãi, vậy chất bán dẫn là gì?

Chất bán dẫn là gì?

Chất bán dẫn là những chất có tính chất điện đặc biệt. Một chất cho phép dòng điện chạy qua được gọi là chất dẫn điện. Bên cạnh đó, một chất không cho dòng điện chạy qua được gọi là chất cách điện. Còn chất bán dẫn là những chất có tính chất dẫn điện ở mức trung gian. Nó ở khoảng giữa chất dẫn điện và chất cách điện.

Tính dẫn điện của một chất được đặc trưng bởi giá trị điện trở suất. Các chất dẫn điện như vàng, bạc và đồng có điện trở suất nhỏ. Điều đó khiến chúng dễ dàng cho dòng điện chạy qua. Các chất cách điện như cao su, thủy tinh, gốm sứ có điện trở suất cao. Điều đó khiến chúng khó cho dòng điện đi qua.

Chất bán dẫn có tính chất dẫn điện ở khoảng giữa của 2 loại nói trên. Giá trị của điện trở suất có thể thay đổi theo nhiệt độ. Ví dụ: với chất bán dẫn ở nhiệt độ thấp, chúng gần như không cho dòng điện đi qua, nhưng khi nhiệt độ tăng chúng lại cho dòng điện đi qua một cách dễ dàng.

Các chất bán dẫn tinh khiết không chứa tạp chất gần như không dẫn điện. Nhưng khi được pha tạp thêm bằng một số tạp chất chúng lại trở lên dẫn điện và cho dòng điện đi qua chúng một cách dễ dàng.

Chất bán dẫn bao gồm một nguyên tố duy nhất được gọi là chất bán dẫn nguyên tố, ví dụ chất bán dẫn phổ biến nhất là silic. Mặt khác, Các chất bán dẫn được tạo thành từ hai hay nhiều thành phần được gọi là hợp chất bán dẫn, và được sử dụng trong các laser bán dẫn, điốt phát sáng, vv…