Ricocel ES-3261A

Risho Kogyo là một nhà sản xuất uy tín nổi tiếng trong ngành nhựa tại Nhật Bản có bề dày hàng trăm năm lịch sử kể từ khi thành lập. Với công nghệ cốt lõi là công nghệ cán và công nghệ đúc, Risho Kogyo sản xuất vật liệu điện tử, vật liệu cách điện, […]