Ứng Dụng Của Linh Kiện Điện Tử

Ứng dụng của Linh kiện điện tử Linh kiện điện tử là gì? Linh kiện điện tử là một thành phần điện tử cơ bản có thể có trong một linh kiện riêng biệt (một thiết bị riêng lẻ hoặc một linh kiện rời rạc) có hai hay nhiều đầu nối điện (terminal or lead). Những […]

Chất Bán Dẫn Trong Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử

Chất bán dẫn là gì ? Chất bán dẫn (tiếng Anh: Semiconductor) là chất có độ dẫn điện ở mức trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện. Chất bán dẫn hoạt động như một chất cách điện ở nhiệt độ thấp và có tính dẫn điện ở nhiệt độ phòng. Gọi là […]

Đặc tính của vật liệu bán dẫn – semiconductor

Cái tên “bán dẫn” được biết đến rộng rãi, vậy chất bán dẫn là gì? Chất bán dẫn là gì? Chất bán dẫn là những chất có tính chất điện đặc biệt. Một chất cho phép dòng điện chạy qua được gọi là chất dẫn điện. Bên cạnh đó, một chất không cho dòng điện […]