Tổng Quát Về Công Nghệ Đóng Gói Bề Mặt – SMT ( Phần II )

Kỹ thuật gắn chíp trong công nghệ đóng gói bề mặt SMT Các hãng khác nhau sở hữu những bí quyết và độc quyền công nghệ khác nhau. Chúng khác biệt khi chế tạo các loại máy gắn chíp trên dây truyền SMT. Tuy vậy, những công đoạn từ lúc nạp liệu cho tới lúc […]

Tổng Quát Về Công Nghệ Đóng Gói Bề Mặt – SMT ( Phần I )

Khái niệm về công nghệ hàn linh kiện bề mặt (SMT). Công nghệ hàn linh kiện bề mặt – SMT. Đây là phương pháp gắn các linh kiện điện tử trực tiếp lên trên bề mặt của bo mạch (PCB). Linh kiện điện tử dành riêng cho công nghệ này tên là SMD. Hiện nay, […]