Các loại bảng mạch – mạch in PCB và Điện tử in.

Bảng mạch in (Printed Circuit Board – PCB) Chúng là bảng mạch điện dùng phương pháp in để tạo hình các đường mạch dẫn điện và điểm nối linh kiện trên tấm nền cách điện. PCB được phát minh bởi Paul Eisler trong khi làm việc trên một đài phát thanh vào năm 1936 . […]