Đặc tính của vật liệu bán dẫn – semiconductor

Cái tên “bán dẫn” được biết đến rộng rãi, vậy chất bán dẫn là gì? Chất bán dẫn là gì? Chất bán dẫn là những chất có tính chất điện đặc biệt. Một chất cho phép dòng điện chạy qua được gọi là chất dẫn điện. Bên cạnh đó, một chất không cho dòng điện […]